MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


Son güncellenme tarihi: 10.10.2020TANIMLAR VE TARAFLAR


SATICI (Firma): Yurdum Yayıncılık ve Yazılım San. ve Tic. Ltd. Şti.’ni ifade eder.

ALICI (Kullanıcı): SATICI’dan henüz alım gerçekleştirmemiş fakat kendi isteğiyle iletişime geçmiş; satın alım gerçekleştirmiş, HİZMET kullanım süresi dolduktan sonra verilerin ve varlıkların yasal olarak saklanması süresince bilgileri tutulan gerçek kişi veya kurumu ifade eder.

TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı ifade eder.

ADRES: E-posta veya fiziksel adres olarak belirtilen adresleri ifade eder.

HİZMET (ürün): Web sitesi yazılım kullanım/kiralama hizmetini, hosting hizmeti, SSL hizmeti veya domain hizmetini ifade eder.  

KANUN VE YÖNETMELİK: İlgili sözleşmeler ve politikalar kapsamında belirtilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından yürürlüğü konulmuş olan yasa ve yönetmelikleri ifade eder. 

SÖZLEŞME: KANUN ve YÖNETMELİK’ler kapsamında belirlenen bu sözleşmenin bütününü ifade eder.


  1. KONU VE KAPSAM

Bu sözleşme, SATICI’nın sağladığı hizmetlerin 1 yıllık kullanım hakkının (yalnızca SATICI sunucularında kullanılmak üzere) kiralanması için SATICI ile ALICI arasında yapılmış sözleşmedir. Online sipariş formu doldurulmak suretiyle ALICI tarafından belirtilen e-posta adresi, tebligat adresi olarak kabul edilir. Bu sözleşme 8 ana madde olarak düzenlenmiştir. 


Bu sözleşme, SATICI tarafından sağlanan HİZMET’in satın alınması ve kullanılması sürecindeki TARAFLAR arasındaki ilişkiyi düzenler.


a) ÜRÜN BİLGİLERİ, FİYATLANDIRMA VE TESLİMAT


SATICI tarafından sağlanan HİZMETLER'in özellikleri (paket içeriği, süresi ve dahil olunan ek hizmetler) SATICI internet siteleri olan sitenizolsun.com, yurthost.com ve isimnette.com üzerinde yer alır. İlgili fiyatların KDV oranları ve süreleri HİZMET özelliklerinde belirtildiği gibidir. SATICI, sağladığı HİZMET'lerin fiyat politikasını değiştirme hakkını saklı tutar. Fiyat değişimlerinde ALICI'ya bilgilendirme bir sonraki faturasında güncel haliyle sunulmak üzere belirtilir. Yıllık ödemesi gerçekleştirilen HİZMET'lerin yıl içindeki fiyat artışı ilgili kullanım yılı içerisinde talep edilmez. ALICI tarafından yapılan siparişin kredi kartı veya banka havalesi ile ödenmesi sonucu 1 gün içerisinde HİZMET aktif edilir ve bunun sonrasında ALICI’dan sözleşmenin kapsadığı yıl için ilave bir ücret talep edilmez. HİZMET özellikleri ve paket içeriği kapsamında olmayan, ilave HİZMET’ler için belirtilen fiyatlar geçerlidir. SATICI’nın fiziksel teslimat seçeneği/özelliği olan bir HİZMET’i bulunmamaktadır.


SATICI web siteleri: sitenizolsun.com, yurthost.com ve isimnette.com'dur.


  1. SATICI VE ALICI BİLGİLERİ

SATICI

Şirket Ünvanı: Yurdum Yayıncılık ve Yazılım San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adres: Küçükbakkalköy Mah. Defne Sokak No:1 / 365 Ataşehir/İSTANBUL

Telefon: (0312) 235 94 41

E-posta: [email protected]

Ticaret Sicil No: 64231-5

Yer Sağlayıcı Belge No: YS-(1384)

ALICI’nın kişisel veya kurumsal bilgileri sipariş aşamasında HİZMET için belirlenen domain ile birlikte belirtilmesi zorunludur. ALICI’nın KANUN ve YÖNETMELİK kapsamında belirtildiği çerçevede ADRES belirtilmesi zorunludur. 


  1. GENEL BİLGİLER

a) ALICI, HİZMET'ni sözleşme süresi boyunca kullanma hakkına sahip olur. Dolayısıyla HİZMET'i üçüncü şahıslara veya kuruluşlara devredemez, kiralayamaz ve satamaz.

b) ALICI, SATICI’dan almış olduğu websitesi, hosting HİZMETİ içeriğinde telif ve lisans haklarını ihlal eden yazı, resim, ses, görüntü, program vb. içerik yayınlayamaz. ALICI, HİZMET içeriğinden tamamen kendisi sorumludur. KANUN ve YÖNETMELİK kapsamında ALICI, içerik sağlayıcı vasfına sahiptir. ALICI, oluşturduğu içeriğin T.C. yasalarına aykırı olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İçeriğin aykırılığından doğabilecek aksaklıklarda SATICI, Yer Sağlayıcı vasfından dolayı hiç bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

c) SATICI, ALICI’ya sattığı/sunduğu HİZMET'nin sözleşme süresi boyunca teknik aksaklıklar ve zaruretler dışında devamlılığını ve çalışabilirliğini taahhüt eder. ALICI, HİZMET'ine yönelik talep ettiği taktirde SATICI talebi değerlendirerek yerine getirip getirmeyeceğine kendisi karar verir.

e) HİZMET sadece SATICI'ın belirlediği sunucularda yayınlanır. ALICI istediği başka bir sunucuda HİZMET'nin yayınlanmasını talep edemez.

f) SATICI, sözleşme süresince ALICI sitesinin teknik zaruretler ve mücbir sebepler dışında her zaman ulaşılabilirliğini garanti eder.

g) ALICI, SATICI web paketlerini kullanarak yaptığı yayınların içerisinde porno içerikli resim, yazı, video vb. barındıramaz.

h) ALICI, HİZMET'in en altında SATICI'ın telif vb. haklarını hatırlatıcı yazının bulunmasını (en fazla 10 punto büyüklüğünde) ve bu yazıya SATICI web sayfasına bağlantı verilmesini kabul eder.

i) SATICI, HİZMET ile ilgili değişiklikleri, gelişmeleri, yeni HİZMET ve ürünleri hakkında açıklayıcı bilgilendirmeleri Yönetim Panelleri aracılığıyla yapabilir.

j) ALICI, SATICI'ın sunduğu e-posta sunucusundan ve hesaplarından kötü amaçlı ve spam e-posta gönderemez. Günde en fazla 200 adet e-posta gönderebileceğini kabul eder.

k) SATICI, ALICI'nın e-posta hesaplarını kötü amaçlı kullandığını ve spam e-posta gönderdiğini belirlemesi durumunda e-posta HİZMET'ini süresiz olarak kesme hakkına sahiptir. Bu durumda ALICI, satıcıdan ücret iadesi talep edemez.

l) SATICI tarafından ALICI’ya sunulan hosting HİZMET'ine belirtilen 1 (adet) domain DNS tanımlaması yapılır. Bu domain adının değiştirilmesi istenemez, bu alan bir başkasına satılamaz, kiralanamaz. Bir başkasının kullanımına sunulamaz.

m) ALICI aldığı HİZMET'in kapsamı dahilinde SATICI sunucularındaki hosting sistemini, e-posta sistemini, programları ve sunulan yazılımı aynen kabul etmiş sayılır. Web sitesine veri girişi (bilgi, fotoğraf, ürün vb.) girişi, aynı zamanda içerik sağlayıcı olan ALICI tarafından yapılır. 

n) SATICI, ALICI'ya hafta içi mesai saatleri içinde telefonla ve haftanın yedi günü e-posta ile teknik destek (soruların cevaplanması şeklinde) verir. Mesai saatleri olarak, SATICI’nın web sitesinde yayınladığı saat aralıkları geçerlidir.

o) TRABİS (TR Ağ Bilgi Sistemi) tarafından sunulan domainler haricinde uluslararası domain düzenleyici kuruluşu ICANN kuralları ve domain kaydının yapıldığı firmaya göre onlinenic.com veya realtimeregister.com adreslerindeki şartlar ve kurallar geçerlidir. TRABİS aracılığıyla kaydı yapılan domainler için bu kurum tarafından belirlenen şartlar geçerlidir. Müşteri tescil hizmeti alırken bu şartları kabul etmiş sayılır.

ö) Kanun ve yönetmeliklere aykırılık ve suistimal içeren/içerdiği iddia edilen her konu, hata, raporlama/e-posta aracılığıyla müzakere edilmek ve kırk sekiz (48) saat içinde ALICI tarafından cevaplandırılmak zorundadır. Yasal inceleme/soruşturma/yargılama vb. ile ilgili yetkili mercilerce istenen her türlü bilgi ve belge ile ilgili SATICI tarafından gönderilmiş e-postaya kırk sekiz (48) saat içinde cevap verilmemesi halinde, ALICIYA sunulan servis askıya alınabilir ya da sonlandırılabilir.

p) SATICI’nın HİZMET vermeyi reddetme hakkı saklıdır.


  1. SÖZLEŞMENİN, SÜRESİ VE KAMPANYA

SÖZLEŞME, ALICI'nın SATICI satış sitesi üzerinden sipariş (Satın Alma) formunu doldurup onaylaması ile başlar ve ALICININ seçtiği domain adı altında HİZMET'nin kurulumunun yapılarak yayına girmesiyle geçerlilik kazanır ve 1 yıl boyunca devam eder. 1 yıl sonunda ALICI satın aldığı izmeti yurthost.com, sitenizolsun.com veya isimnette.com adreslerinden Kredi/Banka Kartı ile yenilemesi veya SATICI hesabına HİZMET tutarını yatırılarak SATICI'ya e-posta veya ödeme bildirim formu ile bilgi verilmesi halinde sözleşme yenilenmiş sayılır. Yenileme ödemesi sağlanmayan HİZMET için sözleşme hükümleri gereğince durdurma işlemi uygulanır. Yenilemesi gerçekleştirilmeyen HİZMET'ler için SÖZLEŞME kapsamında belirtilen süre ardından HİZMET ile alakalı tüm varlıklar ve bilgileri SATICI sunucularından ve veri tabanından kaldırılır. SATICI, sağladığı HİZMET’ler için geçici süreli kampanyalar düzenlemekte ve fiyat bu geçici süre içerisinde fiyat politikasında değişikliğe gitme hakkını saklı tutar. Yeni HİZMET alımı kampanyaları, HİZMET’lerin yıllık yenileme fiyatlarına yansıtılmaz.


  1. ÜCRET VE ÖDEMELER

SÖZLEŞME'ye konu olan ilgili web sitesinin satış fiyatı ücreti sipariş formunun bulunduğu ilgili sayfada belirtilmektedir. Sipariş esnasında o anki bedeller üzerinden hesaplama yapılır ve ALICI'nın bu ücreti kredi kartı veya banka havalesi ile ödemesinden itibaren 1 gün içerisinde HİZMET aktif edilir ve bunun sonrasında ALICI'dan sözleşmenin kapsadığı yıl için ilave bir ücret talep edilmez. Ücret, yıllık ödenmesi gereken domain, hosting, web sitesi, site içerik yönetim panelinin SATICI sunucuları üzerinde bir yıllık kullanım hakkını kapsayan ücrettir. SSL hizmeti, ek domain, ek disk hizmeti gibi paket içeriğinde yer almayan HİZMET kalemleri ayrıca faturalandırılır. ALICI, yeni alım veya yenileme için yaptığı ödemelerle ilgili SATICI’ya bilgi vermekle yükümlüdür. Hatalı veya eksik ödemelerden, banka havale/EFT işlemleri sırasında açıklama kısmında alınan hizmetle ilgili bilgiye yer verilmemesinden kaynaklanan sorunlardan SATICI sorumlu tutulamaz. 


  1. İPTAL/İADE SÜRECİ VE CAYMA HAKKI

ALICI, HİZMET siparişinin iptalini [email protected] adresinden talep edebilir. Eğer ALICI'nın farklı bir firmadan alınmış domaini mevcutsa siparişi iptal edilir. Domain, SATICI aracılığı ile tescil edilmişse sipariş iptali işlemi yapılmaz. Domain fiyatı düşülerek kısmi iade gerçekleştirilir. ALICI, tescil edilen domaini kullanılmaya devam eder. Kısmi veya tam iptal/iade süreci ve cayma hakkı alım ardından geçen ilk 15 gün içerisinde değerlendirmeye alınır. Bu süre zarfından sonra iptal ve iade işlemi KANUN ve YÖNETMELİK kapsamında mümkün değildir. HİZMET’in yenilenmesi sürecinde kısmi veya tam iade söz konusu değildir. Domain hizmeti cayma hakkı kullanılamayan HİZMET’ler kapsamında değerlendirilmektedir.


ALICI, kullanım süresi sonunda web sitesi HİZMET'ini almak istemediği takdirde HİZMET'i yenilemez (ödeme yapmaz) ve sözleşme feshedilmiş sayılır. ALICI'nın HİZMET'ini sözleşmeye aykırı bir biçimde kullanımının tespiti halinde SATICI sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşmenin feshi halinde önceki dönemlere ait ödemeler ALICI'ya iade edilmeyecektir. SATICI, web sitesinin yayına başlangıç tarihinden itibaren bir yıllık sürenin bitimine en az 5 ay kala HİZMET yönetim paneli sayfasında kalan gün sayısı göstermeye başlar. Ayrıca SATICI e-posta aracılığıyla tebligat yaparak, bir sonraki döneme ait hizmetin süresinin uzaması ile ilgili hatırlatma e-postası gönderir. ALICI'nın bu süreçte mağdur olmasının önüne geçilmesi için hatırlatma e-postaları süre bitimine bir ay kala, bir hafta kala ve süre bitiş gününde olmak üzere üç kere tekrarlanır. Hatırlatma e-postasının teknik aksaklıklar nedeniyle ALICI'ya ulaşmamış olmasından dolayı ALICI, SATICI'dan hiç bir maddi (tazminat, zarar tazmini vb.) talepte bulunamaz. 

ALICI, satın aldığı hizmetin bitiş süresini takip etmekle yükümlüdür.


  1. MÜCBİR SEBEPLER

Doğal afetler, yangın, terör, sosyal patlamalar (büyük çaplı isyan çıkması, genel grev vb.), hastalık, pandemi, tutukluluk, mevzuat tarafından getirilen yasaklamalar, büyük ekonomik krizler, iflas, donanımsal arızalar, internet sağlayıcılardan (ISP, Türk Telekom, Turkcell vb.) kaynaklanan sorunlar, diğer servis sağlayıcılar ve domain kayıt firmasından kaynaklanan teknik sorunlardır.


  1. HUKUKİ SÜREÇ VE CEZA

TARAFLAR, işbu sözleşme kapsamında aralarında doğan uyuşmazlıklarda ve her türlü anlaşmazlıklarda Ankara mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olacağını kabul eder. 

Tüketicinin korunması kapsamında getirilen Tüketici Hakem Heyetine başvurular için; 1 Ocak 2020’den itibaren geçerli olmak üzere tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda; 

a) Büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 6 bin 920 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 6 bin 920 Türk Lirası ile 10 bin 390 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ve bağlı ilçelerde değeri 10 bin 390 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir.


YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu kapsamında hazırlanmıştır. Sözleşme verilen hizmetin başlaması ile geçerlilik kazanır.


<< GERİ